Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
м. Кропивницький Студентський бульвар, 15
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Підтримка онлайн kanc@kiroe.com.ua

Стандартне приєднання

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника.

Категорії надійності електропостачання визначаються залежно від технології основного виробництва споживача електроенергії згідно з вимогами ДБН В.2.5.-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення». Електроприймачі І категорії – електроприймачі, переривання електропостачання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, значний матеріальний збиток споживачам електричної енергії (пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції), розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства. Електроприймачі ІІ категорії – електроприймачі, перерва електропостачання яких призводить до масового недовідпуску продукції, масових простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів. Електроприймачі ІІІ категорії – решта електроприймачів, що не підпадають від визначення І та ІІ категорій.

Напруга приєднання визначає рівень напруги на межі земельної ділянки замовника. Приєднання об’єктів замовника по напрузі 10 кВ передбачає встановлення замовником трансформаторної підстанції 10(6)/0,4 кВ за власні кошти на належній йому земельній ділянці.

Пунктом 5.7.7 ГКД 34.20.175-2002 "Вимоги до проектування повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" визначено, що пропускна здатність мережі 0,38 кВ, до якої приєднані однофазні споживачі, повинна бути достатньою для забезпечення згідно з ДСТУ 13109-97 граничних значень коефіцієнта оберненої послідовності напруги та коефіцієнта нульової послідовності напруги. При цьому однофазні споживачі повинні рівномірно за потужністю розподілятися між всіма фазами з коефіцієнтом нерівномірності навантаження не більше 0,1. Для споживачів з максимальним навантаженням більшим ніж 4-5 кВт рекомендується трифазний ввід. Таким чином, приєднання об’єктів замовника за однофазною схемою можливе лише при значенні потужності, що не перевищує 5 кВт.

Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ПрАТ "Кіровоградобленерго", разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ПрАТ "Кіровоградобленерго" протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання.

Плата за стандартне приєднання нараховується згідно ставок, затверджених НКРЕКП, з урахуванням заявленої потужності електроустановок, що приєднуються, та категорії з надійності електропостачання. У випадку, якщо об’єкт замовника вже приєднаний, а збільшення потужності відбувається без зміни категорії з надійності електропостачання, схеми приєднання (однофазна чи трифазна) та джерела живлення (існуюче живлення – від електромереж ПрАТ "Кіровоградобленерго"), плата за приєднання нараховується за різницю між повною та існуючою потужністю. У випадку недотримання однієї з трьох умов нарахування плати за різницю потужності (змінюється категорія з надійності електропостачання, схема приєднання (з однофазної на трифазну та навпаки) та/або об’єкт приєднання наразі заживлений від електричних мереж, що не належать ПрАТ «Кіровоградобленерго»), плата за приєднання нараховується за максимальну розрахункову потужність, вказану Замовником. Слід зазначити: приєднання електроустановок об'єктів, які знаходяться на території, що підлягає комплексній забудові або на території садівничого товариства відбувається за окремою процедурою та не підпадає під категорію стандартного приєднання.

Послуга з стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ПрАТ "Кіровоградобленерго" вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ПрАТ "Кіровоградобленерго" вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Ставки стандартного приєднання на 2021 рік