Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
м. Кропивницький Студентський бульвар, 15
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Підтримка онлайн kanc@kiroe.com.ua

Інформація, що підлягає оприлюдненню

Умови приєднання до системи розподілу

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

• надання Замовником заяви ОСР (Оператор системи розподілу – ПрАТ "Кіровоградобленерго") про приєднання за типовою формою та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу;
• визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
• підготовку і видачу Замовнику проект договору про приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід'ємним додатком до цього договору,
• підписання Замовником договору про приєднання;
• реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
• оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
• підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
• подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов (крім стандартних приєднань по напрузі до 6кВ);
• виконання ОСР будівельних робіт у мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
• подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));
• підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору;
• улаштування вузла (вузлів) вимірювання, що виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника, що надається на договірних засадах відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.
Подання Замовником заяви про приєднання

1. Заява про приєднання подається Замовником за типовою формою.
2. Заява про приєднання, разом із копіями доданих до неї документів, подається Замовником:
- особисто, з пред’явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для замовників - фізичних осіб та керівників підприємств і організацій);

- або довіреною особою, з пред’явленням довіреності, паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для довіреної особи Замовника);

- або надсилається поштовим рекомендованим відправленням;

- або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ПрАТ "Кіровоградобленерго" у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису.

Замовник подає заяву про приєднання до «єдиного вікна» з питань приєднань відповідного РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" за місцем розташування його електроустановок або, за бажанням, до Сервісного Центру ПрАТ "Кіровоградобленерго" за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78, робочі місця №23, 24

3. До заяви про приєднання додаються:
1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта).

Графік роботи «Єдиного вікна» з питань приєднань Сервісного центру ПрАТ "Кіровоградобленерго" за адресою м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78 та РЕМ.

Пн. – Чт. з 8.00 – 17.15, без перерви на обід;

Пт. з 8.00 – 16.00, без перерви на обід.

 

Адреси, за якими відповідно до принципу «єдиного вікна» здійснюється взаємодія сторін з питань приєднання

Благовіщенський РЕМ: м. Благовіщенське, вул. Транспортна, 14

Бобринецький РЕМ: м. Бобринець, вул. Шевченка, 100

Гайворонський РЕМ: м. Гайворон, вул. Воєводіна, 7

Голованівський РЕМ: м. Голованівськ, вул. Матросова, 45

Добровеличківський РЕМ: м. Добровеличківка, вул. Європейська, 2в

Долинський РЕМ: м. Долинська, вул. Войкова, 6

Знам`янський РЕМ: м. Знам`янка, вул. Скирди, 2

Кіровоградський міський РЕМ: м. Кропиницький, вул. Велика Перспективна,78

Кіровоградський РЕМ: м. Кропиницький, вул. Велика Перспективна,78

Компаніївський РЕМ: смт. Компаніївка, пр. Окрайній, 1

Маловисківський РЕМм. Мала Виска, Новомиргородське шосе, 3

Новгородківський РЕМсмт. Новгородка, вул. Криворізька, 41

Новоархангельський РЕМ: смт. Новоархангельськ, вул. Котляревського, 67

Новомиргородський РЕМ: м. Новомиргород, вул. Соборності, 302а

Новоукраїнський РЕМ: м. Новоукраїнка, вул. Демченко, 4а

Олександрівський РЕМ: смт. Олександрівка, вул. Шевченка, 4

Олександрійський РЕМ: м. Олександрія, вул. Діброви, 1

Онуфріївський РЕМ: смт. Онуфріївка, вул. Центральна, 127

Петрівський РЕМ: смт. Петрове, вул. Святкова, 111

Світловодський РЕМ: м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 16

Звітна інформація щодо приєднань за І квартал 2019 року

Ставки стандартного приєднання на 2021 рік

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік для електроустановок з виробництво електричної енергії (з ПДВ)

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік лінійна складова (з ПДВ)

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік для електроустановок споживання (з ПДВ)

Інформація щодо трансформаторних підстанцій 01.02.2021

Коефіцієнти завантаження трансформаторних підстанцій

Обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу

Порядок розгляду проектної документації та ТЕО.docx