Разом до перемоги!
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
м. Кропивницький Студентський бульвар, 15
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі

Опис процедури отримання послуги з приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу

ОСP не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу.

Послуга з приєднання до електричних мереж електроустановок Замовника надається на підставі типових договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, які є публічними договорами приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до Кодексу систем розподілу.

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

 • надання Замовником заяви ОСP (Оператор системи розподілу – ПрАТ "Кіровоградобленерго") про приєднання за типовою формою та необхідних документів, відповідно до глави 4.4 Кодексу систем розподілу;
 • визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу замовнику технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
 • оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСP проєкту зовнішнього електрозабезпечення;
 • виконання ОСP будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;
 • подання ОСP робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • надання ОСP замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання.

У яких випадках видаються технічні умови на електропостачання:

 • приєднання нової електроустановки;
 • збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;
 • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;
 • зміни точки приєднання електроустановки замовника;
 • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

 • перший ступінь - до 16 кВт включно;
 • другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

Нестандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до електричних мереж оператора системи розподілу за умови перевищення числових значень стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, власника електричних мереж, який не є споживачем електричної енергії (крім ОСР), приєднання до електричних мереж нежитлових (вбудованих) приміщень та в інших випадках, визначених Кодексом систем розподілу.