Запитання і відповіді

Розрахунки за спожиту електроенергію

Визначення розміру обсягу та вартості використаної електроенергії

Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць. З 01 по 01 число календарного місяця.

Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами (цінами) для населення на підставі показів засобів обліку. Знімання показів засобів обліку провадиться електропостачальником. У разі, якщо покази засобу обліку фіксуються побутовим споживачем він має повідомити їх електропостачальнику. Якщо знімання показів проводиться побутовим споживачем, електропостачальник має право контролювати правильність знімання показів засобів обліку побутовим споживачем.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником дані про покази засобу обліку вважаються вихідними даними для визначення шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця. Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовно знятими показами, та кількості днів між цими знятими показами. Платіжний документ, який виписується енергопостачальником, формується ним за обсяг електричної енергії, спожитий протягом календарного місяця.

Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця.

Отже, обсяг електроенергії у рахунках вказується на підставі даних про основі фактичних показників засобів та, у разі якщо покази зафіксовані не 01 числа, - розрахункового планового обсягу споживання електроенергії. Після зняття фактичного показу в наступному місяці, плановий обсяг споживання попереднього місяця приводиться до фактичного споживання - виконується перерахунок.

Для коректного нарахування спожитої електроенергії необхідно щомісяця фіксувати фактичні показники лічильника на 1 число та передавати їх з 01 по 05 число наступного за звітним місяця енергопостачальнику будь-яким із зазначених нижче способів:

- електронною поштою. Для отримання платіжних документів (рахунків) електронною поштою необхідно надіслати на адресу kanc@kiroe.com.ua повідомлення з поміткою «Доставка рахунків електронною поштою», в якому вказати:
1. Вашу електронну адресу (e-mail);
2. Повну поштову адресу будинку чи квартири, на які Ви бажаєте отримувати рахунки;
3. Ваші прізвище, ім’я та по-батькові;
4. Номер особового рахунку.
5. Контактний номер телефону

- зареєструвавшись на сайті в особистому кабінеті;

- телефонним зв’язком – список телефонів зазначений на будь-якому платіжному документі;

- завітавши особисто до Сервісного центру Товариства або до абонентських дільниць районів електричних мереж (РЕМ).

Не отримавши вчасно, до 5 числа (включно) місяця, наступного за звітним, фактичні показники Вашого лічильника, обсяги спожитої Вами електричної енергії за звітний місяць будуть визначені розрахунковим шляхом. Тож, якщо Ви отримали рахунок, в якому вказані розрахункові, а не фактичні обсяги спожитої електричної енергії, це означає, що ПрАТ «Кіровоградобленерго» не отримало фактичних показників Вашого приладу обліку на кінець звітного місяця.

Відключення побутового споживача і відновлення електропостачання

В яких випадках можливе відключення споживачів?

Енергопостачальник має право відключити побутового споживача у разі:
- порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у порядку, визначеному пунктом 27 цих Правил або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості;

- відмови побутового споживача в доступі до об'єкту споживача або незабезпечення побутовим споживачем безперешкодного доступу представників енергопостачальної компанії до засобу обліку для проведення ними зняття показів (контрольного огляду) у порядку, визначеному пунктом 21 цих Правил;

- якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу до засобу обліку, він залишає побутовому споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати покази засобу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього побутовий споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення

- самовільного підключення до електричної мережі;

- розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження засобу обліку та зриву пломби;

- несплати за встановлення нового засобу обліку відповідно до пункту 17 або інших платежів згідно з цими Правилами;

- невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;

- зниження показників якості електричної енергії з вини побутового споживача.

Відключення за борги

Відповідно п. 27 ПКЕЕН у разі несплати або неповної оплати за спожиту електричну енергію у строки, не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну, електропостачальник на 30 день надсилає побутовому споживачу поштою або вручає особисто під підпис попередження про відключення електричної енергії.

У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі.

Відновлення електропостачання

Відновлення постачання електричної енергії побутовому споживачу здійснюється протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості після оплати витрат на повторне підключення, усунення виявлених порушень та/або відшкодування збитків, завданих електропостачальнику (електророзподільному підприємству), крім випадку, коли електроустановку побутового споживача відключено у зв'язку з наявністю заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію.

У разі відключення об'єкта побутового споживача через заборгованість відновлення електропостачання здійснюється за рахунок електропостачальника протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості після оплати побутовим споживачем заборгованості.

Графік погашення заборгованості

Відповідно до п.28 ПКЕЕН у разі відсутності у побутового споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися до енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність.

Лічильники

Хто та за чий рахунок має придбати, встановлювати, підключати засоби обліку електроенергії?

Відповідно до п.8 ПКЕЕН послуги з облаштування електроустановки вузлом обліку побутовому споживачу надаються електророзподільним підприємством відповідно до укладеного договору про приєднання до електричних мереж або відповідно до укладеного договору про виконання додаткових робіт (послуг).

Надання побутовому споживачеві замовлених ним послуг з облаштування або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок побутового споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

В яких випадках і за чий рахунок проводиться повірка, обслуговування, ремонт і заміна приладів обліку?

Згідно з положеннями пунктів 38 та 40 Правил, на енергопостачальника покладені обов’язки щодо здійснення планової повірки, обслуговування, ремонту і заміни приладів обліку, які проводяться в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором про користування електроенергією.

Планова заміна розрахункових приладів обліку здійснюється енергопостачальником за його власний рахунок відповідно до терміну встановленого нормативно-технічними документами для кожного типу розрахункового приладу обліку.

Позапланова заміна розрахункових приладів обліку здійснюється енергопостачальником при ушкодженні, при виявлені споживачем (за його заявою), або працівником Товариства неправильної роботи приладу обліку. При цьому у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача, споживач відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.

В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку.

Хто несе відповідальність за збереження засобів обліку та пломб?

Відповідно до п.11 ПКЕЕН відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у приватному будинку, чи на зовнішній стороні приватного будинку, чи у квартирі та пломб на них - несе споживач.

Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових майданчиках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок (ЖЕО, ОСББ та ін.).

Експертиза лічильників

У разі сумніву побутового споживача у правильній роботі засобу обліку він може звернутися до енергопостачальника для проведення експертизи. Після оплати побутовим споживачем вартості робіт енергопостачальник протягом 20 днів проводить експертизу.

У разі підтвердження експертизою неправильної роботи засобу обліку енергопостачальник відшкодовує побутовому споживачу всі витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

Що робити у випадку виявлення пошкоджень лічильника або пломб?

Відповідно до п14.ПКЕЕН у разі виявлення зовнішнього пошкодження засобу обліку, зриву пломби або його несправності в роботі побутовий споживач зобов'язаний негайно письмово повідомити про це енергопостачальника.