Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
м. Кропивницький Студентський бульвар, 15
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Підтримка онлайн kanc@kiroe.com.ua

Опис процедури приєднання

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу.

Послуга з приєднання надається на підставі типових договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, які є публічними договорами приєднання та укладаються з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовими формами, наведені в розділі "Публічні договори про приєднання" в блоці "Приєднання" на цьому сайті. Процедура приєднання передбачає наступне:

 • надання Замовником заяви ОСР (Оператор системи розподілу – ПрАТ "Кіровоградобленерго") про приєднання за типовою формою та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видача Замовнику технічних умов підписаних ОСР разом з розрахунком вартості приєднання та рахунком на оплату послуги з приєднання,
 • оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов публічного договору про приєднання згідно рахунку. Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності;
 • підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
 • виконання ОСР будівельних робіт у мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання.

 

Подання Замовником заяви про приєднання

1. Заява про приєднання подається Замовником за типовою формою.

2. Заява про приєднання, разом із копіями доданих до неї документів, подається Замовником:

 • особисто, з пред’явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для замовників - фізичних осіб та керівників підприємств і організацій);
 • або довіреною особою, з пред’явленням довіреності, паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для довіреної особи Замовника);
 • або надсилається поштовим рекомендованим відправленням;
 • або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ПрАТ "Кіровоградобленерго" у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису.

Замовник подає заяву про приєднання до «єдиного вікна» з питань приєднань відповідного РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" за місцем розташування його електроустановок або, за бажанням, до Сервісного Центру ПрАТ "Кіровоградобленерго" за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78, робочі місця №23, 24

3. У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2) унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);

4) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;

5) індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);

6) код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).
Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

Точка приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації має бути розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.
Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

ОСР забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Кодексом.

 

Графік роботи «Єдиного вікна» з питань приєднань Сервісного центру ПрАТ "Кіровоградобленерго" за адресою м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78 та РЕМ.

Пн. – Чт. з 8.00 – 17.15, без перерви на обід;

Пт. з 8.00 – 16.00, без перерви на обід.