Разом до перемоги!
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
м. Кропивницький Студентський бульвар, 15
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі

Порядок укладання публічних договорів про приєднання

Порядок укладання публічних договорів про приєднання

Взаємовідносини оператора системи розподілу та замовників послуги з приєднання регулюються, зокрема, "Кодексом систем розподілу", затвердженим постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018р. (зі змінами, далі - Кодекс).

Відповідно до змін в Кодекс, затверджених постановою НКРЕКП від 28.04.2021 р. N 717, послуга із приєднання надається на підставі типових (публічних) договорів: про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу, про нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу "під ключ", про нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу з проектуванням лінійної частини приєднання Замовником, які є публічними договорами приєднання та укладаються з урахуванням статей 633,634,641,642 Цивільного кодексу України за відповідними типовими формами.

Згідно ст.633 Цивільного кодексу України публічним є договір, в якому одна сторона підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Частиною 4 ст. 179 Господарського кодексу України встановлено, що при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі, зокрема, договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Відтак, з 01.06.2021р. документи, що отримує Замовник щодо надання послуги з приєднання до електричних мереж складаються з: технічних умов, розрахунку вартості приєднання та рахунку на оплату послуги з приєднання. У зв'язку з тим, що договір про приєднання є публічним він не надається разом з технічними умовами, а його форма розміщена на сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго" за посиланнями:

Подання Замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою встановленою Кодексом та документів, що додаються до неї , вважається згодою з умовами типового договору про приєднання.

Дата реєстрації заяви про приєднання є датою реєстрації типового договору про приєднання.

ОСР на протязі 10 робочих днів після реєстрації заяви про приєднання надає Замовнику технічні умови, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату плати за приєднання.

На вимогу замовника ПрАТ "Кіровоградобленерго" протягом трьох робочих днів від дати отримання відповідного звернення надає підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору про приєднання (залежно від типу приєднання) у паперовій формі.

Якщо замовник не оплатив послугу приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

У разі наміру замовника розірвати договір про приєднання він може письмово звернутися до ОСР з пропозицією розірвати договір та визнати технічні умови такими, що втратили чинність. ОСР протягом 20 робочих днів з дня отримання такого звернення має надати письмове обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії. Серед умов, у разі погодження з пропозицією, припинення договору ОСР має право зазначити необхідність компенсації йому витрат, понесених у зв'язку з оплатою ОСР послуг проєктування, землевідведення, виконання будівельно-монтажних робіт. Розмір витрат має бути розрахований ОСР на основі підтверджуючих документів щодо витрат ОСР на такі послуги та такий розрахунок має бути наданий замовнику як додаток до додаткової угоди про припинення дії договору.