Принципи (Кодекс) корпоративного управління

Принципи (Кодекс) корпоративного управління не розроблялися та не затверджувалися.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, закріпленими Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок», Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №955 від 22.07.2014р., Статутом ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" «…Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно є одним з ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства…» «…сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин…»