Депозитарна установа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31810610.

Ліцензія Серія АЕ №263431 на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б.

Телефон (044) 494-43-73.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (ст. 20) акції товариства існують виключно у бездокументарній формі. У відповідності до чинного законодавства, особою, уповноваженою на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів бездокументарної форми існування є депозитарна установа (раніше – зберігач). Бездокументарна форма цінного паперу – це здійснений депозитарною установою (зберігачем) обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.