Скликання річних Загальних зборів акціонерів 02.04.2019р.