Повідомлення про відсутність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів 29.01.2019 р.