Скликання річних загальних зборів акціонерів 17.04.2018