Відповідальність перед суспільством як норма життя

Всезнаюча Вікіпедія тлумачить поняття «відповідальність» наступним чином: усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків з погляду інтересів суспільства... Виходячи з цього, енергетики відповідальні люди, адже та робота, яку вони щодня виконують, чи не найкраще ілюструє вищезгадане визначення.

 

Соціальна відповідальність ПрАТ «Кіровоградобленерго» не обмежується виконанням технічних завдань. Благодійництво було й залишається надзвичайно важливим аспектом життя товариства. Зокрема, протягом 2017 року більше 620 тисяч гривень спрямували на допомогу частинам і підрозділам ЗСУ, які беруть участь у бойових діях на сході України, Кіровоградському обласному госпіталю для ветеранів війни (було покращено умови перебування пацієнтів та підвищено якість лікувально-діагностичного процесу поранених бійців), родинам учасників АТО, багатодітним сім’ям й дитячим будинкам, працівникам та пенсіонерам товариства, у яких виникла необхідність стаціонарного лікування, оперативного втручання чи придбання дороговартісних ліків, іншим організаціям та громадянам.

За сприяння обласної профспілкової організації ПрАТ «Кіровоградобленерго» 175 дітей працівників компанії отримали змогу оздоровитися в дитячих таборах відпочинку, 54 енергетики пройшли санаторно-курортне лікування, було проведено ряд спортивних заходів, зокрема, традиційну спартакіаду, 870 працівників та членів їхніх родин здійснили екскурсійні поїздки мальовничими куточками нашої країни.

Говорити про те, наскільки якість електропостачання є важливою для нормального функціонування виробничої, комунальної, соціальної та інших сфер немає потреби. Це зрозуміло всім і кожному. Енергетика – дуже динамічна галузь, яка просто змушена постійно розвиватися, аби відповідати запитам сучасності. Виконання річних планів технічних заходів – не формальність, а життєва необхідність, нехтувати якою неприпустимо.

Так, протягом 2017 року в мережах ПрАТ «Кіровоградобленерго» капітально відремонтовано 106 кілометрів повітряних ліній напругою 150 кВ, 180 кілометрів ПЛ напругою 35 кВ, 886 кілометрів ліній напругою 6-10 кВ, 1 211 кілометрів повітряних ліній напругою 0,4 кВ.

Відремонтовано 5 силових трансформаторів напругою 150/35/10 кВ, 5 силових трансформаторів класу напруги 35/10 кВ, 107 трансформаторів напругою 6-10/0,4 кВ, 93 вимикача напругою 35 кВ, 67 вимикачів напругою 6-10 кВ та 1 367 трансформаторних підстанцій.

У рамках інвестиційної програми реконструйовано, замінено і побудовано 175 кілометрів повітряних та кабельних ліній різних класів напруги. З них 32 кілометри – ПЛ-35 кВ, 28,5 кілометра – ПЛ-10 кВ, 104 кілометри – ПЛ-0,4 кВ, 9 кілометрів – КЛ-6-10 кВ, 1,5 кілометра – КЛ-0,4 кВ. Здійснено реконструкцію контурів заземлення на 2 підстанціях напругою 150 кВ («Новоукраїнка», «ПТО»), замінено трансформатори струму і напруги на підстанції напругою 150 кВ «Березівка». Реконструйовано підстанцію напругою 35/10 кВ «Хмельове». Збудовано 11 комплектних трансформаторних підстанцій. У м. Кропивницькому реконструйовано закриту трансформаторну підстанцію та центральний розподільчий пункт № 10. На підстанціях напругою 35/10 кВ «Рівне» та «Тишківка» встановлено найсучасніше обладнання – вакуумні реклоузери. Ці апарати дозволяють керувати технологічними процесами у мережі в автоматичному режимі й дистанційно, що суттєво зменшує тривалість аварійних відключень. У Гайворонському районі електричних мереж запроваджено автоматичну систему диспетчерського управління обладнанням, а Олександрійський та Петрівський райони з’єднала нова радіорелейна лінія зв’язку.

Замінено 14 670 приладів обліку, встановлено 9 318 захисних боксів для приладів обліку, 8 500 абонентів були підключені до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії.

Проводився повний комплекс заходів з охорони праці, на базі учбово-тренувального центру ПрАТ «Кіровоградобленерго» здійснювалося навчання персоналу. Відбулися традиційні змагання з професійної майстерності.

Сергій Богомільчук,
прес-секретар ПрАТ «Кіровоградобленерго».