Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
м. Кропивницький Студентський бульвар, 15
Кол-центр 0-800-501-148
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Кіровоградобленерго Тепла та світла Вашій оселі
Підтримка онлайн kanc@kiroe.com.ua

Акціонерам

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

НАГЛЯДОВА РАДА

Голова Наглядової ради: Лавренко Микола Миколайович

Члени Наглядової ради:

Судак Ігор Олександрович
Глазова Ольга Валеріанівна
Стрюченко Олександр Миколайович
Шандрук Олександр Тихонович
Осадчий Костянтин Євгенійович
Котельнікова Тетяна Михайлівна

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Голова Ревізійної комісії: Федорко Анастасія Миколаївна

ПРАВЛІННЯ

Голова Правління: Чернявський Володимир Олександрович

Члени Правління:

Дануца Олександр Володимирович
Дудка Анатолій Леонідович
Довгаль Наталія Валеріївна
Запорожець Валерій Іванович
Даниленко Анжела Володимирівна
Ліхман Олег Олексійович

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31810610

Ліцензія Серія АЕ №263431 на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Адреса 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-Б

Телефон (044) 494-43-73

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (ст. 20) акції товариства існують виключно у бездокументарній формі. У відповідності до чинного законодавства, особою, уповноваженою на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів бездокументарної форми існування є депозитарна установа (раніше – зберігач). Бездокументарна форма цінного паперу – це здійснений депозитарною установою (зберігачем) обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.

ДЕПОЗИТАРІЙ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Скорочене найменування — ПАТ «НДУ»

Місцезнаходження — м. Київ, 04071, вул. Тропініна, 7-г

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01, №795373

Дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., номер запису — 1 074 105 0016 010655

Орган, що видав свідоцтво — Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Телефони: (044)591-04-00, 591-04-40, факс (044)482-52-14

 

Скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 08.10.2020р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 08.10.2020р.( Дта приюднення: 15.09.2020 р.)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 08.10.2020р.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій cтаном на 07.09.2020р.(Дата оприлюднення: 15.09.2020 р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій cтаном на 07.09.2020р.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 08.10.2020р.(Дата оприлюднення: 15.09.2020р.)

Перелік документів, що має надати акціонер для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 08.10.2020р.p7s

Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 08.10.2020р.(Дата оприлюднення: 15.09.2020 р.)

Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 08.10.2020р.p7s

 

Повідомлення щодо виплати дивідендів (Дата оприлюднення: 12 травня 2020р.)

Повідомлення щодо виплати дивідендів.p7s.

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2020 року (Дата оприлюднення: 16 квітня 2020р.)

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2020р.p7s.

Скликання річних Загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.(Дата оприлюднення: 5 березня 2020р.)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.p7s.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02.2020р.(Дата оприлюднення: 5 березня 2020р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02.2020р.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер, для участі у річних Загальних зборах акціонерів 07.04.2020р.(Дата оприлюднення: 5 березня 2020р.)

Перелік документів, що має надати акціонер, для участі у річних Загальних зборах акціонерів 07.04.2020р.p7s

Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.(Дата оприлюднення: 5 березня 2020р.)

Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.p7s

Календарний план розміщення інформації

Календарний план розміщення інформації(Дата оприлюднення: 30 січня 2020 р.)

Календарний план розміщення інформації.p7s.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій cтаном на 27.03.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій cтаном на 27.03.2019р.(Дата оприлюднення: 1 квітня 2019 р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій cтаном на 27.03.2019р.p7s.

Документи звітності, розкриття інформації

2020 рік

 

2 квартал

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року.pdf.p7s

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року у машиночитальному форматі.xml( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року у машиночитальному форматі.xml.p7s

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 30.06.2020р.( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 30.06.2020р..pdf.p7s

Звiт про фiнансові результати (Звiт про сукупний дохiд) за І півріччя 2020 року( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Звiт про фiнансові результати (Звiт про сукупний дохiд) за І півріччя 2020 року.pdf.p7s

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за І півріччя 2020 року( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за І півріччя 2020 року.pdf.p7s

Звiт про власний капiтал за І півріччя 2020 року.pdf( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Звiт про власний капiтал за І півріччя 2020 року.pdf.p7s

Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2020 року( Дата оприлюднення: 30 липня 2020 р.)

Підпис Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2020 року.pdf.p7s

1 квартал

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року ( Дата оприлюднення: 30 квітня 2020 р.)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року.pdf.p7s

Інформація у машиночитальному форматі.xml

Інформація у машиночитальному форматі.xml.p7s

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.03.2020р ( Дата оприлюднення: 29 квітня 2020 р.)

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.03.2020р.p7s

Звiт про фiнансовий результат (Звiт про сукупний дохiд) за І квартал 2020р. (Дата оприлюднення: 29 квітня 2020 р.)

Звiт про фiнансовий результат (Звiт про сукупний дохiд) за І квартал 2020р..PDF.p7s

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за І квартал 2020р. ( Дата оприлюднення: 29 квітня 2020 р.)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за І квартал 2020р..PDF.p7s

Звiт про власний капiтал за І квартал 2020р..pdf ( Дата оприлюднення: 29 квітня 2020 р.)

Звiт про власний капiтал за І квартал 2020р..pdf.p7s

Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2020 року ( Дата оприлюднення: 29 квітня 2020 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2020 року.pdf.p7s

 

 

2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік ( Дата оприлюднення: 30 квітня 2020 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік.pdf.ps7

Інформація у машиночитальному форматі.xml

Інформація у машиночитальному форматі.xml.p7s

Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року ( Дати оприлюднення: 30 квітня 2020 р.)

Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.pdf.p7s

Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (Дата оприлюднення: 30 квітня 2020 р.)

Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.pdf.p7s

Звіт незалежного аудитора (Дата оприлюднення: 30 квітня 2020 р.)

Звіт незалежного аудитора.pdf.p7s

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року(Дата оприлюднення: 26 квітня 2019 р.)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року.p7s

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року(Дата оприлюднення: 26 липня 2019 р.)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року.p7s

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року(Дата оприлюднення: 30 жовтня 2019 р.)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року.p7s

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року(Дата оприлюднення: 30 січня 2020 р.)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року.p7s

2018

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року(Дата оприлюднення: 27 квітня 2018 р.)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року(Дата оприлюднення: 30 липня 2018 р.)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року(Дата оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік(Дата оприлюднення:26 квітня 2019р. )

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік.p7s

Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік,що закінчився 31 грудня 2018 року Разом зі Звітом незалежного аудитора(Дата оприлюднення: 26 квітня 2019 р.)

Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік,що закінчився 31 грудня 2018 року Разом зі Звітом незалежного аудитора.p7s

 

2017

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року(Дата оприлюднення: 28 квітня 2017 р.)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року(Дата оприлюднення: 28 липня 2017 р.)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року(Дата оприлюднення: 27жовтня 2017р.)

Аудиторський висновок за 2017 рік(Дата оприлюднення: 27 квітня 2018 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік(Дата оприлюднення: 27 квітня 2018 р.)

 

 

Фінансова звітність

 2019

Фінансова звітність за 2019 рiк

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Дата оприлюднення: 28 квітня 2020 р.)

Баланс (Звiт про фiнансовий стан).pdf.p7s

Звiт про фiнансовий результат (Звiт про сукупний дохiд) (Дата оприлюднення: 28 квітня 2020 р.)

Звiт про фiнансовий результат (Звiт про сукупний дохiд).pdf.p7s

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) ( Дата оприлюднення: 28 квітня 2020 р.)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).pdf.p7s

Звiт про власний капiтал (Дата оприлюднення: 28 квітня 2020 р.)

Звiт про власний капiтал.pdf.p7s

 

Проміжна стисла фінансова звітність за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2019 року (Дата оприлюднення: 26 квітня 2019 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2019 року.p7s

Фінансова звітність за 1 квартал 2019 року(Дата оприлюднення: 26 квітня 2019 р.)

Фінансова звітність за 1 квартал 2019 року.p7s

Проміжна стисла фінансова звітність за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2019 року(Дата оприлюднення: 26 липня 2019 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2019 року.p7s

Фінансова звітність за 2 квартал 2019 року(Дата оприлюднення: 26 липня 2019 р.)

Фінансова звітність за 2 квартал 2019 року.p7s

Проміжна стисла фінансова звітність за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2019 року (Дата оприлюднення: 30 жовтня 2019 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2019 року.p7s

Фінансова звітність за 3 квартал 2019 року (Дата оприлюднення: 30 жовтня 2019 р.)

Фінансова звітність за 3 квартал 2019 року.p7s

 

2018

Звіт про управління і фінансова звітність ПрАТ "Кіровоградобленерго" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Звіт про управління ПрАТ "Кіровоградобленерго" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (Дата оприлюднення: 29 березная 2019 р.)

Фінансова звітність ПрАТ "Кіровоградобленерго" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року разом зі Звітом незалежного аудитора (Дата оприлюднення: 29 березня 2019 р.)

 

Фінансова звітність

Фінансова звітність за 1 квартал 2018 року (Дата оприлюднення: 27 квітня 2018 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2018 року (Дата оприлюднення: 27 квітня 2018 р.)

Фінансова звітність за ІІ квартал 2018 року (Дата оприлюднення: 25 липня 2018 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2018 року (Дата оприлюднення: 25 липня 2018 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність за дев’ятимісячний період що закінчився 30 вересня 2018 року (Дата оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.)

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2018 року (Дата оприлюднення: 30 жовтня 2018 р.)

Фінансова звітність за 2018 рік (Дата оприлюднення: 28 лютого 2019 р.)

 

 Фінансова звітність

2017

Фінансова звітність за 1 квартал 2017 року (Дата оприлюднення: 25 квітня 2017 р.)

Фінансова звітність за 2 квартал 2017 року (Дата оприлюднення: 29 липня 2017 р.)

Фінансова звітність за 3 квартал 2017 року (Дата оприлюднення: 27 жовтня 2017 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за дев’ятимісячний період, що закінчився 31 березня 2017 (Дата оприлюднення: 28 квітня 2017 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2017 (Дата оприлюднення: 29 липня 2017 р.)

Проміжна стисла фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за дев’ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2017 (Дата оприлюднення: 27 жовтня 2017 р.)

Фінансова звітність за 2017 рік (Дата оприлюднення: 28 лютого 2018 р.)

 

Особлива інформація

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим, або рівним пороговому значенню пакета акцій (Дата оприлюднення: 9 червня 2020 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28 квітня 2020 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата оприлюднення: 28 квітня 2020 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf.p7s

Інформація у машиночитальному форматі.xml

Інформація у машиночитальному форматі.xml.p7s

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07 квітня 2020 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 7 квітня 2020 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (Дата оприлюднення: 7 квітня 2020 р.)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25 лютого 2020 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 25 лютого 2020 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20 лютого 2020 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 20 лютого 2020 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20 січня 2020 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 20 січня 2020 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 2 грудня 2019 року

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. (Дата оприлюднення: 2 грудня 2019 р.)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 04 вересня 2019 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 4 вересня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26 червня 2019 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 26 червня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20 травня 2019 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 20 травня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07 травня 2019 року 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 7 травня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 03 травня 2019 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 3 травня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02 квітня 2019 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата оприлюднення: 3 квітня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата оприлюднення: 3 квітня 2019 р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.p7s

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (Дата оприлюднення: 3 квітня 2019 р.)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.p7s

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14 січня 2019 року

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (Дата оприлюднення: 15 січня 2019 р.)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 31 травня 2018 року

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (Дата оприлюднення: 6 червня 2018 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17 квітня 2018 року

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (Дата оприлюднення: 24 квітня 2018 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28 березня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28 березня 2018 року (Дата оприлюднення: 2 квітня 2018 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17 липня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17 липня 2017 року (Дата оприлюднення: 21 липня 2017 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12 травня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12 травня 2017 року (Дата оприлюднення: 12 травня 2017 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11 квітня 2017 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата оприлюднення: 19 квітня 2017 р.)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

2017

Податкова декларація з ПДВ за січень 2017р (Дата оприлюднення: 22 лютого 2017 р.)

Податкова декларація з ПДВ за лютий 2017р (Дата оприлюднення: 22 березня 2017 р.)

Податкова декларація з ПДВ за березень 2017р (Дата оприлюднення: 21 квітня 2017 р.)

1-ПЕ 1-3 2017 р. (Дата оприлюднення: 12 квітня 2017 р.)

Капітальні інвестиції за 1 квартал 2017 (Дата оприлюднення: 25 квітня 2017 р.)

 

Ревізійна комісія

Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік (Дата оприлюднення: 2 травня 2018р.)

Установчі документи

СТАТУТ ПАТ Кіровоградобленерго 2016р.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань'

Положення

Положення про Правління

Положення про Загальні збори

Положення про Наглядову раду

Положення про Ревізійну комісію

Типове положення про РЕМ

Протоколи загальних зборів акціонерів та підсумки голосування

2017

Протокол Загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2017 року(Дата оприлюднення: 26 квітня 2017 р.)

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2017 року (Дата оприлюднення: 25 квітня 2017 р.)

2018

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2018 року (Дата оприлюднення: 2 травня 2018 р.)

2019

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 02 квітня 2019 року (Дата оприлюднення: 15 квітня 2019 р.)

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 02 квітня 2019р.p7s.

 

2020

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2020 року (Дата оприлюднення: 16 квітня 2020 р.)

Протокол про підсумки голосування по питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2020 року.p7s.

 

Цінні папери

Інформація про випуск облігацій серії А

Інформація про випуск облігацій серії B

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії B

Акціонерний капітал

Зміни до Інформації про випуск облігацій серії А

Зміни до проспекту емісії облігацій серії В

Інформація про випуск облігацій серії C

Оголошення про відсоткову ставку облігацій

Повідомлення про розмір процентної ставки за облігаціями серії А по 61 та 62 процентній виплаті (Дата публікації 07.09.2020р.)

Повідомлення про розмір процентної ставки за облігаціями серії А по 59 та 60 процентній виплаті (Дата публікації 07.03.2020р.)

Повідомлення про розмір процентної ставки за облігаціями серії С з 11 по 14 процентній виплаті (Дата публікації 08.01.2020р.)

Повідомлення про розмір процентної ставки за облігаціями серії А по 57 та 58 процентній виплаті (Дата публікації 09.09.2019р.)

Повідомлення про розмір процентної ставки за облігаціями серії А по 55 та 56 процентній виплаті (Дата публікації 07.03.2019р.)

 

 

Афілійовані особи ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" станом на 01.01.2018 р.

Найменування особи

Кількість та вид ЦП

Відсоток у Статутному капіталі, %

Тип та/або клас належних акцій

VC Energy International N.V.

99 079 191 акцій

82,997579

прості іменні

 

Принципи (Кодекс) корпоративного управління

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, закріпленими Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок», Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №955 від 22.07.2014р., Статутом ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" «…Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно є одним з ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства…» «…сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин…»