Протокол Загальних зборів акціонерів від 28 березня 2016 року