Підсумки голосування по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів від 04 серпня 2015 року