Протокол Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2015 року