Підсумки голосування по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів від 26 вересня 2013 року