Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів від 05 квітня 2013 року