Протокол Загальних зборів акціонерів від 05 квітня 2013 року