Протокол Загальних зборів акціонерів від 06 квітня 2012 року