Перший крок у напрямку переоснащення ПС «Компаніївка» зроблено

Транзитна двохтрансформаторна підстанція «Компаніївка» -150/35/10 кВ (1 х 25 МВА+1 х 16 МВА) експлуатується з 1966 року. Ряд обладнання, встановленого на ній, фізично і морально застаріло та відпрацювало робочий ресурс. Не відповідає сучасним вимогам та потребує удосконалення і схема підстанції.

 

В якості секційного, по напрузі 150 кВ, використовується вимикач ВМТ-220, розроблений декілька десятиліть тому. Він має малий комутаційний ресурс, який вже відпрацював, а тому потребує значних витрат на ремонти та технічне обслуговування.

Під час одного із засідань технічної ради компанії було вирішено за рахунок інвестиційних коштів виконати технічне переоснащення підстанції, а саме:
заміну застарілого секційного вимикача ВМТ-220 сучасним елегазовим типу LТВ-170D 1/В3 з приводом ВLК 222 Швейцарської фірми АВВ;
заміну в комірці секційного вимикача окремостоячих трансформаторів струму типу ТФЗМ-150 А виносними елегазовими типу ТG-170;
 заміну на ВРП-150 кВ відокремлювачів і короткозамикачів в колах силових трансформаторів елегазовими вимикачами в комплекті з трансформаторами струму і заміну пристроїв РЗА мікропроцесорними;
 встановлення додаткових роз’єднувачів в комірках ТН-150 кВ І та ІІ секцій шин;
 заміну масляних вимикачів 35 кВ вакуумними типу ВР 35 НСМ в комплекті з сухими трансформаторами струму та масляних вимикачів 10 кВ вакуумними із застосуванням мікропроцесорних пристрої РЗА;
 заміну масляних ТН-35 трансформаторами напруги з литою ізоляцією;
 постійний оперативний струм на базі шафи оперативного струму типу ШОТ-220/ххх;
 заміну огорожі підстанції на залізобетонну.

У першому півріччі 2011 року в комірці секційного вимикача «С-1» ВРП-150 кВ масляний вимикач ВМТ-220 замінено елегазовим типу LТВ-170D 1/В3 і окремостоячі трансформатори струму ТФЗМ-150 елегазовими типу ТG-170. Це дозволить економити щорічно 77,38 тис. гривень на експлуатації нового сучасного вимикача та 28,2 тис. кВт∙год електроенергії.

В перспективі – реалізація інших заходів з технічного переоснащення підстанції «Компаніївка»-150/35/10 кВ.

Технічна дирекція ПАТ «Кіровоградобленерго».