Публічні договори

13 квітня 2017 року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до положень Закону відбулося відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних ком паніях. Тобто, один і той самий суб'єкт господарювання не має права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії

Так, розподіл електричної енергії здійснюють оператори систем розподілу (суб'єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам - окремі від операторів систем розподілу юридичні особи - електропостачальники. Тобто послуги з постачання та розподілу електричної енергії надаються окремими суб'єктами господарювання.

На території Кіровоградської області діяльність з розподілу електричної енергії буде продовжувати здійснювати ПрАТ "Кіровоградобленерго", а постачання – ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія", яка також буде виконувати функції постачальника універсальної послуги.

Розподіл електричної енергії в точки продажу споживачів буде здійснюватись відповідно до договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії. Даний договір має бути укладений усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи розподілу.

Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт.

Важливо знати (PDF)
Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу передачі електричної енергії (PDF)
Договір споживача про надання послуг з розподілу передачі електричної енергії (PDF)